Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Năm, 18/07/2019

Người Do Thái dùng thành ngữ “cái ách” để chỉ sự tuân phục, phó thác. Khi nói đến “cái ách” thì cũng đồng nghĩa nói đến sự tuân phục lề luật, tuân phục các điều răn. Trong Cựu ước chúng ta thấy có rất ít luật lệ, chỉ có các nguyên tắc chung mỗi người phải nhận biết và giải thích dưới sự soi dẫn của Chúa để áp dụng cho từng trường hợp cá nhân. Chúng ta không thấy luật lệ trong Mười điều răn. Vì mỗi điều răn hàm chứa những nguyên tắc lớn, từ đó mỗi người phải tìm ra những luật lệ riêng cho đời sống. Đối với người Do Thái, nếu một sự việc không được rõ ràng trong luật thì cũng ẩn ý bên trong luật. Vì thế, từ luật người ta có thể suy diễn ra luật lệ cho mỗi người trong mỗi hoàn cảnh. Từ đó nẩy sinh ra hạng người gọi là “kinh sư”, suốt đời luôn suy luận những nguyên tắc lớn của luật để lập ra hàng ngàn, hàng vạn luật lệ khác.
Thứ Năm tuần XV thường niên
18/07/2019

Mt 11:28-30

GKGĐ Gp. Phú Cường