Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Sáu, 26/07/2019

Qua dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng, những người nghe và hiểu Lời của Chúa thì được ví như những hạt giống được gieo trên đất tốt. Thật vậy, càng lắng nghe và hiểu Lời Chúa bao nhiêu thì cuộc đời chúng ta càng trổ sinh nhiều hoa quả của ân sủng bấy nhiêu.
Thứ Sáu tuần XVI thường niên
Thánh Gioakim và Anna
26/07/2019

Mt 13:18-23

 

 
GKGĐ Gp. Phú Cường.