Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư, 17/07/2019

Khi đọc lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, chúng ta có cảm tưởng rằng Thiên Chúa “giấu giếm” điều gì đó đối với một số người này, và chỉ mạc khải điều đó cho một số người khác. Và nếu như vậy, một câu hỏi được đặt ra là, tại sao người ta lại phải chịu trách nhiệm về những điều mà Thiên Chúa không muốn mặc khải cho họ?
Thứ Tư, tuần XV thường niên
17/07/2019

Mt 11:25-27

 

GKGĐ Gp. Phú Cư​ờng