Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư, 24/07/2019

Lời Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ bất cứ ai, được trao tặng nhưng không. Bởi vì Chúa tin rằng, dù sao, trong lòng chúng ta chắc chắn có phần đất tốt. Và Chúa hi vọng rằng, có một ngày đẹp trời nào đó, Lời của Người sẽ rơi vào phần đất tốt này, rồi mọc lên và lớn mạnh, và sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi, nghĩa là bội thu và nhiều đến độ có thể bù lại tất cả những hạt đã mất, xét cho cùng không đáng bao nhiêu! Và đó là điểm tới tất yếu của nước trời. Bởi vì chúng ta được dựng lên bởi Lời Chúa, và theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên Lời Chúa tất yếu đụng chạm và thu hút chúng ta từ trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người.
Thứ Tư tuần XVI thường niên
24/07/2019

Mt 13:1-9

 

GKGĐ Gp. Phú Cư​ờng.