Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư, 31/07/2019

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết trân quí Lời Chúa dạy, để khám phá ra kho tàng quí giá mà chọn lựa và mua cho bằng được với bất cứ giá nào. Chính thánh Inhaxiô mà hôm nay Giáo Hội mừng kính là một gương lành sống động minh họa cho việc thực hành Lời Chúa hôm nay. 
Thứ Tư tuần XVII Thường Niên

Mt 13:44-46

 

GKGĐ Gp. Phú Cường