Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh (Ga 16:12-15)

Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là lời chúc ngôn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Chúa đi vào cuộc thương khó. Chúa hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các Tông đồ, để các ngài có thể hiểu được những giáo huấn của Chúa và can đảm sống rao truyền các giáo huấn ấy...
Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh

Tin mừng Ga 16:12-15

 
GKGĐ GP. Phú Cường