Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B, 23/05/2021

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B: Xin tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và hăng say cộng tác với Chúa trong công cuộc đổi mới mọi loài thọ sinh trên khắp hoàn vũ này...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B

NGÀY 23/05/2021