Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B, 07/03/2021

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B: Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng con khỏi những bợn nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 07/03/2021


Đức Giêsu vốn quý trọng đền thờ Giêrusalem. Người gọi đó là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Người không muốn nơi thánh này trở thành cái chợ. Người không chấp nhận nhà của Cha mình bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu không vui lòng, Người thấy cần phải thanh tẩy đền thờ, dù điều đó sẽ đưa Người đến chỗ thiệt thân.

“Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Người. Đền thờ ở đây là chính thân thể Đức Giêsu. Thân thể được phục sinh của Người sẽ là đền thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực.

Đức Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Người cũng muốn thanh tẩy, chỉnh đốn lại đền thờ tâm hồn chúng ta. Người mời gọi mỗi người hãy nhìn thật sâu vào nội tâm của mình để truy tìm những điều làm cho chúng ta ra nhơ bẩn và quyết tâm thanh tẩy tâm hồn, vì “từ trong lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế”.

Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống. Có thể nói Mùa Chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.

Thánh Phaolô khẳng định: “thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần” (1Cor 6, 19). Vì thế, chúng ta phải tôn trọng thân xác chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng máu thánh Người, được xức dầu thánh hiến bằng Thánh Thần, được Ba Ngôi Thiên Chúa vui thích chọn làm nơi ngự trị. Cần trang điểm đền thờ thân xác chúng ta bằng những đức tính tốt; phải nâng cấp bản thân bằng rèn luyện cho mình những phẩm chất cao đẹp cho xứng với danh hiệu đền thờ cao quý của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa, tâm hồn và thân xác chúng con là đền thờ của Chúa, thế mà chúng con đã không ít lần để tâm hồn và thân xác mình hoen ố bởi biết bao thói hư tật xấu, đam mê thấp hèn. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng con khỏi những bợn nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen.