Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B, 14/03/2021

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: Chúng ta nhìn thấy bóng tối của thế gian trong những hình thức loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống ngày nay. Cái họ nhân danh là quyền tự do chọn lựa, tự do tín ngưỡng, nhưng tự do nào mà làm cho con người không được tiếp cận với ánh sáng, tự do nào mà cưỡng bức sự thiện và cái làm nên căn tính linh thánh nơi con người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 14/03/2021


Biểu tượng thánh giá treo cao trên nóc nhà thờ, thánh giá treo cao trên gian cung thánh, thánh giá thờ trong các gia đình Công giáo, thánh giá nơi đất thánh Công giáo, thánh giá đeo trang trọng trên ngực, trên tay của những người có đạo đã là niềm tự hào của những người tin vào Chúa.

Người Công giáo quý trọng và tôn thờ biểu tượng đó. Nó không phải là đồ trang sức, hay đơn thuần là một vật dụng quý giá, dù là làm bằng vàng, bạc hay kim cương. Biểu tượng thánh giá cao quý vì trong đó chứa đựng mầu nhiệm đức tin, chính là Chúa Giêsu chịu nạn.

Ngày nay, có nơi, biểu tượng đó bị loại trừ. Trường học Công giáo, có nơi nhà cầm quyền không cho treo thánh giá; có nơi nhà cầm quyền cấm mang biểu tượng đó nơi công cộng. Cho thấy một phong trào tục hoá có hệ thống và đang từ từ làm mất dần ý thức về một tôn giáo, một biểu tượng linh thiêng của những người Công giáo. Tục hoá đến mức độ mà họ không cho phép cả người Công giáo làm dấu thánh giá nơi công cộng và không được phép dạy bọn trẻ làm dấu thánh giá. Chúng ta tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra tiếp theo!

Càng suy gẫm về đức tin của chúng ta trong bối cảnh thế giới đang dần tục hoá và loại dần các biểu tượng linh thánh, thậm chí là bức tử đức tin ra khỏi sinh hoạt thường ngày, chúng ta thấy những lời Chúa Giêsu nói, quả là linh nghiệm: “Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Quả thế, chúng ta nhìn thấy bóng tối của thế gian trong những hình thức loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống ngày nay. Cái họ nhân danh là quyền tự do chọn lựa, tự do tín ngưỡng, nhưng tự do nào mà làm cho con người không được tiếp cận với ánh sáng, tự do nào mà cưỡng bức sự thiện và cái làm nên căn tính linh thánh nơi con người.

Sự vắng bóng Thiên Chúa là nguồn cơn cho mọi hình thức cai trị của bóng tối. Nó khởi đầu bằng việc làm cho những biểu tượng linh thiêng của tôn giáo bị chết một cách êm dịu. Là người có đức tin, chúng ta hãy cảnh giác với những cám dỗ của chủ nghĩa thế tục ngày hôm nay.