Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B, 25/04/2021

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta không chỉ là những con chiên ngoan hiền, nhưng còn trở nên những mục tử nhân lành theo gương của Mục tử Giêsu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 25/04/2021


 

Mục tử và đoàn chiên trên đồng cỏ là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Palestina. Trong Cựu ước, Thiên Chúa thường được mô tả là người chăn chiên, dân Ngài là đoàn chiên (x. Tv 17,45; 19,13; 23,1; 30,1; 77,20; 95,7; 100,3; Is 40,11). Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ tự ví mình như người mục tử, mà còn là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành là người biết chiên, và chiên biết mình.

Chúa Giêsu cho thấy, có những cái biết khác nhau của người chăn chiên đối với đàn chiên. Người chăn chiên có thể biết chiên chỉ đơn thuần dựa trên tương quan của người làm thuê. Người chăn chiên cũng có thể biết chiên trong tương quan là người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đàn chiên.

Cái biết của kẻ chăn thuê là một cái biết vị kỷ - chỉ biết chăm lo cho lợi ích của cá nhân mình, xem thường lợi ích của chiên. “Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên”. Thiên Chúa qua lời của tiên tri Edêkien đã lên án gắt gao cái biết này: “Khốn cho các mục tử Ítrael, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34,2-4).

Cái biết của mục tử nhân lành là cái biết được khởi đi và dựa trên tình yêu. Một cái biết hường đến người khác và dám để cuộc sống của mình liên lụy vào đó. “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”..

Khi trao sứ mạng chăn dắt đoàn chiên cho Phê-rô, điều đầu tiên và trên hết Chúa Giêsu đòi hỏi ở thánh Phê-rô đó là lòng mến. “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?”. (x. Ga 21,15-17). Điều này cho thấy, Phêrô chỉ có thể thi hành tốt sứ mạng mục tử được trao phó nếu biết đặt sứ mạng đó trên nền tảng là tình yêu.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Chỉ có một người mục tử nhân lành là Đức Kitô và mỗi chúng ta đây là đàn chiên của Người. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu. Một sứ mạng dựa trên cái biết được khởi đi và dựa trên tình yêu. Một cái biết hướng đến người khác và dám để cuộc sống của mình liên lụy vào đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta không chỉ là những con chiên ngoan hiền, nhưng còn trở nên những mục tử nhân lành theo gương của Mục tử Giêsu.