Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B, 31/01/2021

Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B: Xin cho con ý thức lắng nghe, yêu mến suy gẫm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, vì Lời Chúa là nguồn sống của con, giúp con được mạnh tin...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 31/01/2021


Chúa vào hội đường và giảng dạy trong ngày Sabath, Người giảng dạy không như các vị kinh sư, nhưng như Đấng có uy quyền. Uy quyền ấy cả ma quỷ cũng phải công nhận và sợ hãi. Ma quỷ là loài xảo quyệt, tin vào Chúa đó, tuyên xưng vào Chúa đó nhưng lại không khuất phục. Chúng tuyên xưng: “Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa" để mong Chúa cho ma quỷ có chỗ dung thân. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại rất cương quyết trước ma quỷ. Người xua trừ ma quỷ với quyền năng từ bên trong: “Hãy im đi và xuất ra khỏi người này”.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng hay vận dụng lời Chúa để minh họa cho ý muốn riêng tư của mình, lấy Lời Chúa để biện hộ cho việc làm và lời nói của mình hơn là lắng nghe và vâng theo Lời Chúa.

Luật Chúa dạy chúng ta giữ ngày Chúa nhật, để ít ra trong một tuần sống, tối thiểu chúng ta có được một ngày lắng nghe Lời Chúa. Chính Lời Chúa là lương thực, là ánh sáng soi đường chúng ta đi. Tuy nhiên nhiều lúc chúng ta còn bê trễ, thờ ơ với việc lắng tai để đón nhận Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức lắng nghe, yêu mến suy gẫm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, vì Lời Chúa là nguồn sống của con, giúp con được mạnh tin. Amen.