Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 04/10/2020

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Lạy Mẹ Maria rất thánh, nhờ Mẹ chúng con được đến với Chúa, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi để tôn vinh Chúa là Đấng yêu thương cứu độ chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

NGÀY 04/10/2020


        

Trong Tông huấn “Lòng sùng kính Đức Maria” (Marialis Cultus), Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: “Kinh Mân Côi là kinh Tin Mừng”. Là kinh Tin Mừng không chỉ ở chổ kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng được kết nối từ những lời lẽ trong Thánh Kinh, mà còn là chính lời kinh ấy đã đưa chúng ta đi vào nội dung chính yếu của Tin Mừng là mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Vì thế, đối tượng chính yếu của chuỗi Mân Côi, không phải là mầu nhiệm Đức Maria, nhưng là tập trung vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu, trải dài từ tiếng khóc nơi Bêlem đến nỗi đau thập giá và mầu nhiệm phục sinh, đến ân huệ Thánh Thần. Cùng với cuộc sống ấy là những giá trị căn bản của Tin Mừng đã được xác quyết như: yêu thương, nghèo khó, khiêm nhường, từ bỏ; những giá trị đã từng là máu thịt, cuộc sống đau khổ và vinh quang nơi Chúa Giêsu muốn trao gửi cho tất cả nhân loại.

Người tín hữu Công Giáo chúng ta, khi đi trên những nẻo đường của Tin Mừng, chúng ta xác tín bằng niềm tin và cảm nghiệm bằng con tim có sự hiện diện của Mẹ Maria bên cạnh những lời kinh Mân Côi rất bình dị nhưng cũng chan chứa sự linh thánh và ân phúc từ Thiên Chúa.

Vì thế, tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế giúp chúng ta chạy đến với Mẹ Maria. Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công Giáo: “Khi gia đình không được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui hòa thuận yêu thương; khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với Mẹ nhờ tràng chuỗi Mân Côi, để xin Mẹ cảm hóa bạn mình; khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ tạo sự cảm thông…”

Như vậy, lời kinh Mân Côi là lời cầu nguyện, là lời kinh rất tuyệt vời và cao sang. Tuyệt vời vì lời kinh ấy vừa đơn giản và vừa sâu sắc. Cao sang vì chính lời kinh ấy là hình của cả Thiên Chúa đất trời và của chính đấng đã được Thiên Chúa vô cùng sủng ái là Mẹ Maria rất thánh.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, nhờ Mẹ chúng con được đến với Chúa, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi để tôn vinh Chúa là Đấng yêu thương cứu độ chúng con. Amen.