Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Mình Máu Chúa 23/06/2019

Khi nữ tu Têrêxa Calcutta sang Liên Xô xin mở trụ sở bác ái, ngài đã gặp các vị lãnh đạo chính quyền và đã được đồng ý nhanh chóng. Tuy nhiên, khi mẹ Têrêsa xin cho có linh mục tại những trụ sở đó, thì các vị lãnh đạo đã ngần ngại. Mẹ Têrêxa giải thích: nguồn sức mạnh của các nữ tu chúng tôi là do Mình Máu Thánh Chúa. Nhờ mỗi ngày được rước Mình Máu Thánh Chúa, nên các nữ tu chúng tôi có sức hy sinh quên mình để phục vụ những người nghèo khổ. Do đó, cần phải có linh mục để mỗi ngày dâng thánh lễ và cho chúng tôi rước lễ. Mẹ Têrêxa và các nữ tu là những người đã cảm nghiệm được Lời Chúa phán khi lập bí tích Thánh Thể: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống muôn đời"...
Chúa Nhật Mình Máu Chúa
23/06/2019

Mt 9:11b-17

 
GKGĐ GP.Phú Cường