Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B, 09/05/2021

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B: Ước gì mỗi chúng ta biết làm mọi việc bằng tình yêu và là những cánh tay nối dài của Chúa để mang niềm vui và bình an phục sinh đến những người chúng ta gặp gỡ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 09/05/2021