Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B, 25/07/2021

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B: Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con...

PHÚT CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 25/07/2021


Tin mừng hôm nay thuật lại: “Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tibêria và có đông đảo dân chúng đi theo Người. Đức Giêsu hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Trước tình hình đó, ông Anrê thưa với Đức Giêsu: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”.

Đối với các môn đệ, để nuôi khoảng hơn năm ngàn người với chỉ năm chiếc bánh và hai con cá thì là điều không thể. Thế nhưng đối với Đức Giêsu, điều này thì hoàn toàn có thể. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Người có thể làm bất cứ điều gì nếu Người muốn. Tin mừng hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy điều đó mà còn mời gọi chúng ta hướng đến khả năng khác của Đức Giêsu, khả năng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng tình yêu và ân sủng của Người.
Trong cuộc sống, khi đứng trước những khó khăn thử thách mà chúng ta cho rằng, chúng ta không thể vượt qua với khả năng của mình. chúng ta thường phải đối diện với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta không biết làm thế nào để vượt qua những khó khăn thử thách đó. Trạng thái này có thể dẫn chúng ta thất vọng và buông xuôi. Khi đối diện với những trạng thái này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu với một niềm tin tưởng và phó thác: Đức Giêsu có thể làm được tất cả mọi sự nếu Người muốn.

Vấn đề thứ hai chúng ta thường phải đối diện là, khả năng phân biệt giữa ý muốn của Thiên Chúa và những ý tưởng giới hạn của mình. Khi ở trong trạng thái này, chúng ta rất thường đề cao ý tưởng của mình, cái mà chúng ta nghĩ là đúng và tốt. Và chúng ta sống với cái ý tưởng đó. Khi đối diện với vấn đề này, chúng ta được mời gọi xem xét cẩn trọng để tìm ra và sống ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ý muốn của Thiên Chúa thì khác và tốt hơn rất nhiều so với những ý tưởng giới hạn của chúng ta. Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những gì con người cho là không thể thì đối với Chúa thì hoàn toàn có thể. Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con. Amen.