Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B, 01/08/2021

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B: Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con...

PHÚT CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 01/08/2021


Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, những người Do Thái đã tìm Chúa Giêsu. Có lẽ mỗi người trong họ có những mục đích khác nhau, thế nhưng điều mà Chúa nhận định chạm đúng sự thật nơi lòng họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Họ tìm Chúa không phải vì Chúa mà là chính cơn đói khát của họ. Từ sự đói khát về mặt thể xác, Chúa gợi lên cơn đói khát thiêng liêng. Từ lương thực mau hư nát dẫn đến cái chết ở trần gian, Chúa gợi lên thứ lương thực trường tồn đem lại cuộc sống muôn đời. Tiếp theo, Chúa dẫn họ đi vào một cuộc đối thoại đặc biệt: giữa một người và một nhóm người; giữa Chúa và dân Người…

“Đối thoại” nghĩa là nói, là ngỏ với người khác và trong tinh thần liên kết tha nhân, để xây dựng tình liên đới. "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1). Thiên Chúa cũng đã từng nhiều lần đối thoại với con người, Ngài nói và con người đáp lời. Và không chỉ trong các cuộc đối thoại nơi chương 6 này, cũng không ít lần con người không coi trọng cuộc đối thoại ấy: họ chỉ biết làm theo lời mình. Muốn đối thoại, trước hết phải biết lắng nghe: lắng nghe những điều người khác muốn nói chứ không phải những điều mình muốn nghe; và cùng truy tầm sự thật. Đối thoại đòi hỏi người trong cuộc phải loại bỏ những thành kiến cố hữu để thong dong đón nhận quan điểm của người khác.

Cuộc đối thoại sẽ giúp cho những chủ thể đối thoại cùng hướng về Chúa, nhìn thấy Chúa nơi tha nhân, và cùng nhau tìm kiếm chân lý nơi Đấng là chân lý. Người Do Thái khi tìm Chúa Giêsu, họ không khao khát tìm chân lý mà là khao khát tìm thấy điều họ muốn. Họ vẫn khát, vẫn đói vì họ chưa tin vào Chúa: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khát khao tìm Chúa, tìm sự thiện và chân lý khi đối thoại với Chúa trong cầu nguyện và đối thoại với tha nhân trong những giao tiếp hằng ngày. Để qua đó, tất cả chúng con không còn thấy mình đói, bị bỏ rơi vì có Chúa ở cùng, có những người anh chị em đồng hành với chúng con. Amen.