Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A, 16/08/2020

Chúa Nhật XX Thường Niên A: Xin Chúa giúp chúng ta biết luôn luôn đặt mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trên nền tảng tình yêu, để rồi chúng ta không chỉ đón nhận được những ân sủng từ Thiên Chúa trong từng sự việc hằng ngày của cuộc sống mà còn làm cho hành trình đức tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 16/08/2020


  

Bài Tin Mừng hôm nay là một cuộc đối thoại đầy bất ngờ và kịch tính.

- Bất ngờ là vì người Do Thái và người Canaan (người ngoại giáo) không bao giờ liên hệ với nhau. Hơn nữa người ngoại giáo lại là một người phụ nữ thì khoảng cách càng xa hơn. Thế mà một người Canaan, lại là một phụ nữ, mà đã dám phá rào cản ngăn cách giữa người ngoại giáo với người Do Thái để đến xin Chúa Giêsu giúp đỡ.

- Kịch tính là vì Chúa Giêsu đã có một thái độ từ chối mạnh mẽ: từ chối bằng im lặng không trả lời; từ chối thẳng thừng bằng lời quả quyết: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi”. Và sự từ chối lên đến mức dường như tàn nhẫn: “Không được lấy bánh của con cái ném cho lũ chó”. Thế mà người phụ nữ Canaan này có thể chấp nhận tất cả những thử thách mà khiêm tốn thưa lên: “Thưa Ngài, đúng thế lũ chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.

Vậy động lực nào làm cho người phụ nữ phá rào cản ngăn cách giữa người ngoại giáo với người Do Thái? Động lực nào làm cho người phụ nữ có thể khiêm tốn và kiên trì vượt qua được những thử thách? Nguyên nhân nào khiến Chúa Giêsu lúc đầu từ chối thẳng thừng nhưng sau lại chữa cho con gái bà?

Qua nội dung của đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ: sở dĩ người phụ nữ dân ngoại không chỉ can đảm phá rào phá rào cản ngăn cách giữa ngươi ngoại giáo với người Do Thái, mà còn khiêm tốn và kiên trì vượt qua được những thử thách về đức tin mà Chúa Giêsu đưa ra là bởi vì bà có lòng yêu thương. Bà xem nỗi bất hạnh của con bà như là của chính bà. Bà chạy đến với Chúa Giêsu và kêu lên: “Lạy Ngài là con vua David, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. Bà xin Chúa thương xót bà, trong khi con bà mới là người bị khổ sở. Như vậy, bà đồng hoá nỗi khổ sở của đứa con bà vào chính bà. Chính tình yêu đã khiến bà vượt qua sự im lặng, lạnh nhạt của Chúa Giêsu mà vẫn tiếp tục kêu xin. Chính tình yêu đã khiến bà vượt qua đau khổ vì lời từ chối dường như tàn nhẫn của Chúa Giêsu.

Dù là người ngoại giáo, nhưng bà có tình thương con cao cả. Và tình thương này luôn luôn phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với con cái Ngài. Tình yêu làm cho người đàn bà ngoại giáo đến gần Chúa Giêsu. Sức mạnh lèo lái người đàn bà này là tình yêu, và không có gì gần gũi Chúa hơn là tình yêu. Tình yêu cũng là khởi điểm cho một hành trình đức tin nơi bà.

Tình yêu nguyên lý của mọi tương quan giữa con người với con người và đồng thời cũng là khởi đầu cho một hành trình đức tin. Câu chuyện người đàn bà xứ Canaan này nhắc nhớ chúng ta một bài học, đó là “tình yêu có thể làm được tất cả”. Tình yêu dẫn bà đến với Chúa Giêsu. Tình yêu giúp bà xác tín mạnh mẽ Chúa sẽ cứu con bà, đến độ Chúa Giêsu phải nói với bà: bà muốn sao thì được vậy.

Xin Chúa giúp chúng ta biết luôn luôn đặt mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trên nền tảng tình yêu, để rồi chúng ta không chỉ đón nhận được những ân sủng từ Thiên Chúa trong từng sự việc hằng ngày của cuộc sống mà còn làm cho hành trình đức tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Amen.