Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên A, 23/08/2020

Chúa Nhật XXI Thường Niên A: Xin củng cố đức tin của chúng con, bởi cho dẫu chúng con vẫn tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa, nhưng đối diện với sự hào nhoáng của cuộc đời nhiều lúc chúng con đánh mất đức tin. Xin nâng đõ sự yếu hèn của chúng con.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 23/08/2020


     

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đặt câu hỏi về mình với các môn đệ. Người hiểu rõ sứ vụ của Người khi được sai đến trần gian; và Người cũng biết rất rõ sự mong chờ của dân Do Thái về một Đấng mà Thiên Chúa hứa sẽ sai đến. Sứ vụ của Chúa là đến để giải thoát con người ra khỏi bóng tối của sự chết, còn dân Do Thái mong chờ một Đấng Thiên Sai phục hồi sự cường thịnh của vương triều David. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ, những người theo Chúa phải phân định rõ ràng lý do nào họ theo Chúa. Câu hỏi được đặt ra nhằm minh định lại lập trường theo Chúa của các môn đệ.

Phêrô như là trưởng Tông đồ đoàn đã thay mặt anh em để tuyên tín: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng các môn đệ đã có một nhận thức khác với người Do Thái về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không gì khác hơn là một Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Giêsu đã tự tỏ bày tại hội đường Nazareth: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Vâng, chính Chúa Giêsu đã minh định về sứ vụ của Người khi được Cha sai đến trần gian là để giải phóng con người khỏi mọi nguyên nhân gây ra bất hạnh và khổ đau tức tội lỗi, chứ không được sai đến để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma.

Người Kitô hữu chúng ta, khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa chúng ta phải thanh luyện đức tin của chúng ta để minh định rằng, chúng ta tin vào Chúa để không chờ đợi một gì khác hơn là được làm bạn với Chúa, làm bạn với Đấng sẵn sàng hiến cả cuộc đời vì phần rỗi nhân loại. Làm bạn với Chúa để chúng ta loại dần khỏi con người mình những nguyên nhân dẫn đưa mình sống dưới kiếp nô lệ, đó là tham-sân-si, được gọi là tam độc nguyên nhân của bao nỗi khổ đau và bất hạnh. Được làm bạn với Đức Kitô chúng ta học được lòng vị tha và nhân ái.

Vâng làm bạn với Đức Kitô chúng ta nhận ra dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha như Đức Phanxicô đã trình bày: “Đức Kitô là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha”. Khi trình bày bức chân dung này, Đức Thánh cha không muốn người ta chỉ chuyên chăm nói về Đức Kitô dưới những nghiên cứu khoa bảng lý thuyết, nhưng trên hết mọi sự hãy trả lại căn tính đích thật về “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Đức Kitô xuất hiện trên trần gian không phải vì Người, nhưng là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa Cha, “Đấng giàu lòng thương xót” (Ep 2, 4). Quả thật, Đức Kitô đến thế gian, để mặc khải cho chúng ta biết trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha. Ai thấy Đức Giêsu là thấy Cha (x. Ga 14, 9). Người “đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Người” (Tông thư Dung mạo lòng thương xót).

Làm bạn với Đức Kitô chúng ta gặp gỡ với dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta mới thực sự thấu hiểu lời tuyên xưng của Phêrô. Đức tin Kitô giáo là một lời tuyên xưng từ một cuộc gặp gỡ với Đấng đầy khoan nhân và dung thứ, để từ lời tuyên xưng này, người Kitô hữu hân hoan loan báo về lòng thương xót của Chúa cho người khác. Loan báo không bằng nói suông, nhưng bằng chính những hành động như Đức Kitô đã hành động: quảng đại và tha thứ, thông cảm và bao dung. Loan báo về lòng thương xót của Chúa là một nhu cầu cấp bách trong thời đại hôm nay, một thời đại càng ngày càng vắng bóng lòng xót thương, trái tim con người càng ngày càng trở nên chai đá trước những nỗi bất hạnh của người khác, và hận thù càng ngày càng ăn sâu vào trong cuộc sống. Vì thế, giới thiệu dung mạo lòng thương xót của Chúa qua cuộc đời Kitô hữu hôm nay quả thật là một yêu cầu không thể làm ngơ.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con, bởi cho dẫu chúng con vẫn tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa, nhưng đối diện với sự hào nhoáng của cuộc đời nhiều lúc chúng con đánh mất đức tin. Xin nâng đõ sự yếu hèn của chúng con. Amen.