Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên A, 20/09/2020

Chúa Nhật XXV Thường Niên A: Xin cho chúng con biết cố gắng mỗi ngày sống bớt bất xứng với tình thương Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc Nước Trời...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 20/09/2020


      

Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng, câu chuyện Tin Mừng hôm nay dựa vào phong tục của người địa phương lúc bấy giờ. Họ chia một ngày làm việc ra làm 12 giờ, tính từ lúc mặt trời mọc, và chỉ quen nhắc đến những giờ thứ ba, thứ sáu và thứ chín, tức là chín giờ, mười hai giờ và mười lăm giờ như chúng ta tính ngày nay. Như vậy, khi ông chủ đi ra và mướn người làm việc cho mình vào giờ thứ mười một (lúc 17 giờ) nghĩa là giờ làm việc cuối cùng trong ngày.

Sứ điệp câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân ngoại, những người được gọi vào Hội Thánh của Ngài thời sau hết. Đối với những người này, Thiên Chúa cũng ban cho họ mọi quyền lợi và đặc ân như người Israel - những người đã được gọi từ đầu. Cách đối xử khoan dung và quảng đại này đã làm cho những người Israel bực bội, bởi họ tưởng mình bị thiệt thòi, thua kém dân ngoại. Được chọn trước dân ngoại, họ tưởng rằng Thiên Chúa phải mắc nợ họ, và họ phải được ưu đãi hơn những dân khác. Rõ ràng, khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là tình yêu ban ơn thì người ta không còn yêu mến mà chỉ là ích kỷ.

Chúng ta thật diễm phúc vì được Thiên Chúa yêu thương mời gọi vào trong Hội Thánh của Ngài để có thể lãnh nhận hồng ân cứu độ mà Ngài ban phát cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô - người Con chí ái của Ngài. Chúng ta không phải là những người “được gọi vào giờ đầu tiên” như người Israel, và chắc hẳn cũng không phải là những người “được gọi vào giờ cuối cùng”. Vì vậy, thái độ cần thiết hơn hết nơi chúng ta là cảm nhận sâu xa tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nỗ lực sống xứng đáng với hồng ân cao cả là những người con cái Chúa và quảng đại mang Tin Mừng của Chúa đến cho thật nhiều anh chị em chung quanh mình. Như thế, chúng ta đang góp phần làm cho sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi nhiều linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương quy tụ chúng con vào đoàn chiên của Chúa. Chúa còn tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên chúng con qua đời sống Giáo Hội. Xin cho chúng con biết cố gắng mỗi ngày sống bớt bất xứng với tình thương Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc Nước Trời . Amen.