Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XXVI Thường Niên A, 27/09/2020

Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: Xin giúp chúng con dấn thân vào vườn nho trong đức tin, để chúng con nói và làm như Chúa mời gọi...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 27/09/2020


        


Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn hai người con: Người con thứ nhất được cha nhờ đi làm vườn nho, anh nói không, nhưng rồi hối hận và đi làm theo ý cha hiền. Người con thứ hai hứa đi nhưng rồi không giữ lời hứa, người con này tượng trưng cho những người biệt phái, kinh sư nói riêng và cả những người Do Thái nói chung, họ ưng thuận thi hành lề luật, đón nhận những lời tiên báo của các ngôn sứ, nhưng đến cuối họ không đón nhận Đấng Mêssia được lề luật và các ngôn sứ loan báo, khiến họ thụt lùi sau những người tội lỗi, thu thuế được tượng trưng bằng hình ảnh người con thứ nhất, người con có thái độ nói “không” với ý của cha. Đó là thái độ bất phục tùng cha, sự nổi loạn chống lại cha. Nhưng rồi ý thức sự bất tùng phục với cha, về thân phận nổi loạn của mình là tự cắt khỏi nguồn yêu thương của cha, anh đã hối hận và đi làm vườn nho.

Thái độ đi làm vườn nho hay không đi làm cũng đồng nghĩa với tin hay không tin vào Đức Giêsu - Đấng đã được Thiên Chúa sai đến để rao giảng và thi hành ý Ngài. Đi làm vườn nho là tin vào Thiên Chúa, niềm tin đó có khả năng biến đổi cuộc sống, như Mátthêu thu thuế trở nên môn đệ, như Giakêu “giám đốc sở thuế” đón tiếp Chúa và trở thành hối nhân quảng đại, như người phụ nữ tội lỗi được tha thứ trở nên người phụ nữ đại diện cho tình yêu. Họ là những người từng bất tuân lúc ban đầu nhưng đã hối hận trở về với tình yêu như người con thứ nhất.

Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữ lời hứa.

Nhìn vào người con thứ hai, anh ta nói hay nhưng không làm, qua đó chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại mình: Chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa của mình với mọi người. Có những lời hứa nhỏ nhoi đơn giản nhưng chúng ta lại không chu toàn làm cho người khác luôn trong tâm trạng thấp thỏm, mong chờ để rồi thất vọng hoàn toàn. Có thể chỉ là lời hứa nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng đối với những người được hứa lại là một niềm tin.

Đừng để lời hứa, lời nói bị gió cuốn đi mất mà chẳng bao giờ bắt lại được, nhưng hãy giữ lấy lời, thổi hồn vào lời để lời làm thành hành động… Tục ngữ Pháp nói: “Lời hứa là một món nợ”, món nợ tương thân tương ái trao cho nhau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con dấn thân vào vườn nho trong đức tin, để chúng con nói và làm như Chúa mời gọi. Amen.