Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B, 07/11/2021

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B: Hình ảnh bà góa nghèo bỏ tiền dâng cúng vào Đền Thờ chỉ có hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma, quá ít ỏi, chẳng đáng kể, nhưng trở thành bài học cho những con người sống ích kỷ, hẹp hòi và hà tiện…

PHÚT CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 07/11/2021


Cuộc sống thực dụng trong xã hội hôm nay thường người ta lượng định giá trị con người từ những hình thức bên ngoài. Một người ăn mặc sang trọng, tiền đầy trong bóp được người ta tôn trọng. Chính vì thê, người ta làm mọi cách để có tiền, không chỉ để mua danh mà còn mua luôn cả phẩm cách con người, bởi “thà một miếng giữa làng còn hơn là một sàng trong bếp”. Với não trạng thực dụng như thế, đã hình thành một nếp sống chuộng cái vỏ bên ngoài hơn là cái ruột bên trong, đã thay đổi cả một tư duy mà cha ông chúng ta đã để lại: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, để rồi cuộc sống bây giờ phải là “tốt nước sơn hơn là tốt gỗ”. Lối sống thực dụng đã tạo nên một thế hệ trong xà hội nay không còn có những nhịp đạp xót thương, chỉ còn lại là một lối sống vô cảm, ích kỷ và tham lam.

Hình ảnh bà góa nghèo bỏ tiền dâng cúng vào Đền Thờ chỉ có hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma, quá ít ỏi, chẳng đáng kể, nhưng trở thành bài học cho những con người sống ích kỷ, hẹp hòi và hà tiện. Chỉ có hai đồng tiền kẽm, nhưng giá trị hành vi dâng cúng của bà góa lại lớn lao : Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Giá trị không ở hai đồng tiền kẽm, mà ở tấm lòng của bà, gia tài của bà chi có thế, bà đã dâng trọn gia tài. Hành động của bà trở thành bài học tiêu biểu trong mối tương giao tình yêu đích thật. Quả thật chỉ có tình yêu người ta mới trao ban tất cả. Có thể nói hành động bà góa như là dấu chỉ tỏ bày hành động yêu thương của Thiên Chúa: Quả thật “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16). Gia tài Thiên Chúa chỉ có một người con, thế mà Ngài đã trao ban cho nhân loại thành Đấng cứu chuộc muôn người. Và qua hành vi của bà góa, chúng ta có thể định lượng tình yêu của bà góa dành cho công việc phục vụ Thiên Chúa nơi Đền Thánh, hay nói cách khác tình yêu của của bà dành cho Thiên Chúa thật “hết lòng, hết sức, hết trí khôn”. Vâng, tình yêu không đong đo cân đếm ở hành vi trao ban nhiều hay ít, nhưng là ở tấm lòng.

Yêu thương như thế là nội dung của Tin mừng Đức Kitô. Thật vậy, bài giảng trên núi, còn được gọi là hiến chương Nước Trời, Chúa Giêsu đã minh định: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Tâm hồn nghèo khó không gì khác chính là người có trái tim trong sạch và để mình bị ràng buộc bởi danh, lợi, thú của thế trần. Bà góa nghèo bởi bà không sống ích kỷ và lo tìm lợi lộc cho mình, bà nghèo bởi bà biết cách sống yêu thương theo đường lối của Tin mừng, bởi trái tim bà luôn không thu quén và tích trữ, bà đã trở thành công dân của Nước Trời ngay ở thế trần.

Lạy Chúa, Tin mừng cho chúng con thấy hai hình ảnh trái ngược: một là những kinh sư, thuộc tầng lớp đáng kính trong xã hội, lại lợi dụng việc đạo đức để vun quén; trong khi đó một bà góa nghèo, thuộc tầng lớp bị khinh bỉ, lại dâng cúng vào đền thờ những gì bà có. Tiền bạc phú quí bóp chết trái tim của những con người đáng lẽ phải mẫu mực trong sự công chính, sự coi khinh tiền bạc lại làm cho kẻ nghèo khó trở thành mẫu mực trong cách chiếm lấy Nước Trời. Đó là bài học Chúa muốn dạy chúng con đừng để cho sự tham lam của cải trần thế làm mất đi gia nghiệp muôn đời: chính là Nước của Chúa. Amen.