Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Kính Thánh Nữ Maria Madalena, 22/07/2021

Lễ Kính Thánh Nữ Maria Madalena: Lạy Chúa, dù sống trong thời buổi dịch bệnh lan tràn và nguy hiểm, nhưng xin cho gia đình chúng con luôn ý thức và cảm nghiệm được về sự thật về tình yêu tha thứ và quan phòng của Chúa, để nhờ đó, chúng con luôn được hoán cải mà tuân giữ luật Chúa mỗi ngày một tốt hơn...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỄ MỪNG KÍNH THÁNH MARIA MADALENA


NGÀY 22/07/2021


Qua đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe trong ngày lễ kính thánh nữ Maria Mađalêna hôm nay, thánh sử Gioan không chỉ kể cho chúng ta biết về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô vốn là Ngôi Lời của Thiên Chúa có từ đời đời, nhưng ngài còn cho chúng ta thấy được mối tương quan mật thiết giữa lề luật với ân sủng và sự thật. Có thể nói rằng sẽ không có ân sủng và sự thật nếu không có lề luật và ngược lại.

Thật vậy, thánh nữ Maria Mađalêna trước khi được Chúa hoán cải, thì xét theo lề luật, bà là người phụ nữ tội lỗi, đáng bị lên án, và xét xử. Thế nhưng, nhờ ân sủng và sự thật về một Thiên Chúa hằng hữu xót thương, được thể hiện qua việc Chúa giải thoát bà khỏi sự kìm kẹp quả ma quỷ, Maria Mađalêna đã trở thành một vị tông đồ nhiệt thành bước theo Chúa cho đến chân thập giá, đã được diễm phúc găp gỡ Đấng phục sinh và cũng là người đầu tiên nhận sứ mạng loan báo Tin mừng phục sinh.

Lạy Chúa, dù sống trong thời buổi dịch bệnh lan tràn và nguy hiểm, nhưng xin cho gia đình chúng con luôn ý thức và cảm nghiệm được về sự thật về tình yêu tha thứ và quan phòng của Chúa, để nhờ đó, chúng con luôn được hoán cải mà tuân giữ luật Chúa mỗi ngày một tốt hơn. Amen