Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 11/06/2021

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lạy thánh cả Giu-se, chúng con tin rằng ngài đã từng cảm nếm được tình yêu dịu ngọt từ Thánh Tâm yêu thương của con nuôi ngài là Chúa Giê-su, xin cũng dạy chúng con cách đón nhận tình yêu ấy...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

NGÀY 11/06/2021


Cách nay đúng 165 năm, đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su đã được cử hành trên toàn Giáo hội. Với một tông sắc vào ngày 23 tháng 8 năm 1856, Đức Pi-ô IX đã ấn định rằng, đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần Bát nhật kính Mình và Máu Thánh Chúa. Năm nay, phụng vụ Lời Chúa của năm B cho chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa bị tên lính dùng lưỡi đòng đâm thấu, để nước và máu tuôn trào. Đây là bằng chứng mãnh liệt của một tình yêu vô bờ bến mà Chúa muốn tỏ bày cho con người.

Quả thế, vào ngày 27 tháng 12 năm 1673, trong thị kiến đầu tiên của 4 đại thị kiến, Chúa Giê-su đã nói với thánh nữ Margarita Maria Alacoque rằng: “Thánh Tâm Ta bừng cháy vì tình yêu đối với nhân loại, và đặc biệt là đối với con, đến độ những ngọn lửa của lò lửa này không thể tự giữ lại trong chính nó được nữa. Vì thế, nó phải được trải rộng ra qua con, nó phải được mặc khải để làm phong phú hoá nhân loại với những kho tàng quý giá mà Ta sẽ tiết lộ cho con. Những kho tàng ấy sẽ chứa đựng những ân sủng mà chúng giúp con người đạt tới được ơn cứu độ, cũng như sẽ kéo họ ra khỏi vực thẳm sự dữ”. Sự xác nhận này của Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Thánh Tâm Chúa, để đón nhận nguồn mạch sự sống thần linh từ chính Chúa.

Suốt tháng Sáu, Giáo hội dành đặc biệt kính Thánh Tâm Chúa, để mời gọi con cái mình hãy biết ăn năn hối lỗi để trở về với Chúa. Chính vì tội lỗi con người, mà Thánh Tâm Chúa không ngừng chảy máu. Trong thị kiến khác khi tỏ lộ cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque Chúa Giê-su còn trao một lời hứa to lớn cho những ai thực hành chín ngày thứ Sáu đầu tháng để tôn kính Thánh Tâm Chúa. “Trong tình xót thương vô bến bờ của Thánh Tâm Ta, Ta hứa với con rằng, tình yêu đầy quyền năng của Thánh Tâm Ta sẽ ban ơn bền đỗ đến cùng cho tất cả những ai rước mình Thánh Chúa liên tục trong chín ngày thứ Sáu đầu tháng. Họ sẽ không phải chết mà không được lãnh nhận các bí tích thánh. Thánh Tâm thần tính của Ta sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho họ trong giờ phút sau cùng”.  Ước gì trong suốt thánh Sáu, mỗi người chúng ta biết không ngừng chạy đến với Thánh Tâm Chúa, để đón nhận và trải nghiệm được sự an ủi ngọt ngào tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, chúng con xin tín thác vào tình yêu của Chúa. Lạy thánh cả Giu-se, chúng con tin rằng ngài đã từng cảm nếm được tình yêu dịu ngọt từ Thánh Tâm yêu thương của con nuôi ngài là Chúa Giê-su, xin cũng dạy chúng con cách đón nhận tình yêu ấy. Amen.