Clock-Time

Suy niệm Lời Chúa: Thứ 6 tuần 4 Phục sinh (Ga 14:1-6)

Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về một đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Đoạn đối thoại này nằm trong bối cảnh bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Bữa ăn này được bao trùm bởi một bầu khí mà trong đó sự chia ly...
Suy niệm Lời Chúa: Thứ 6 tuần 4 Phục sinh
 
Ga 14:1-6
 

GKGĐ GP. Phú Cường