Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 23/02/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Xin ban tràn đầy vào tâm trí chúng con chân lý và tình yêu của Chúa, để tất cả những dự tính và việc làm của chúng con đều làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 23/02/2021


Một sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống của Chúa Giêsu nơi trần thế là cầu nguyện. Người đã nêu gương và đã dạy các môn đệ cầu nguyện.

Theo sự chỉ dạy, của Chúa Giêsu, chúng ta biết được cần cầu nguyện như thế nào. Lời cầu nguyện phải khiêm tốn để mưu tìm thánh ý của Thiên Chúa, phải tin tưởng vào lòng Cha nhân từ, phải chân thành tự đáy lòng chứ không chỉ ngoài môi miệng. Lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận khi có lòng tin, khi xin những điều tốt lành như: xin ơn tha thứ, xin ơn cho kẻ ngược đãi mình, nhất là xin cho triều đại Thiên Chúa mau đến và mình được gìn giữ trong cuộc thử thách cuối cùng. Tất cả những điều này có thể nói là cốt lõi của lời kinh mẫu mà chính Chúa Giêsu đã dạy: Kinh Lạy Cha.

Lời kinh vắn vỏi này, có thể nói, không ai trong chúng ta là không biết đến và, chắc hẵn, mọi người chúng ta đều có thể đọc làu làu. Cũng chính vì thế, đôi khi chúng ta đọc rất máy móc, vội vàng mà không đặt tâm trí để suy gẫm cho sốt sắng. Đừng quên rằng, đây là kinh được chính Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta, là lời cầu nguyện trọn hảo và đẹp ý Thiên Chúa nhất. Đây cũng là khuôn thước giúp chúng ta sống mỗi ngày xứng đáng hơn với phẩm giá là con cái Chúa.

Suy niệm Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta biết trân quý lời kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày, ngõ hầu tâm tình cầu nguyện của chúng ta dâng lên nhân danh Chúa Giêsu, đáng được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con biết cần cầu nguyện thế nào và cầu nguyện những gì cho đẹp lòng Thiên Chúa. Xin ban tràn đầy vào tâm trí chúng con chân lý và tình yêu của Chúa, để tất cả những dự tính và việc làm của chúng con đều làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.