Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B, 02/03/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B: Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban, cách riêng khả năng lãnh đạo, để phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 02/03/2021


“Họ nói mà họ không làm”, có lẽ đó là lời nói thẳng và thật nhất về hầu hết những người có chức quyền. Quyền lực thường được dùng để cai trị hơn là để phục vụ, vì thế, người ta chỉ để ý đến vị trí của mình, tiếng nói của mình ảnh hưởng đến người khác, hơn là để tâm đến cung cách phục vụ của bản thân.

Trong một lần suy niệm Lời Chúa với các chủng sinh Rôma vào ngày 15/02/2012, với câu Kinh Thánh trong Rm 12,1-2, Đức Thánh Cha giải thích từ “đời” này, hay “thế gian” là chính thế giới đang ở trong quyền lực của sự ác. Ngài khẳng định có hai quyền lực lớn của sự ác, đó là quyền lực của tài chính và quyền lực của các phương tiện truyền thông. Tiền bạc làm cho con người đam mê quyền lực: có quyền thì dễ có tiền. Và từ quyền lực ấy, họ áp bức, coi thường những người ít tiền, ít quyền hơn, coi mình là vua, làm đầu của thiên hạ. Tình trạng của các luật sĩ và các người biệt phái thời bấy giờ chắc hẳn cũng nhuốm màu của thứ quyền lực quý tộc này. Ngoài ra, khi một người giàu có về tài chính, họ cũng dễ dàng tạo uy tín, tạo ảnh hưởng, tạo ra một mạng lưới truyền thông thao túng người khác. Kiến thức về lề luật cũng là một thứ quyền lực truyền thông khiến người khác phải tuân theo quy tắc của mình. Như vậy, có thể nói, họ dùng luật Chúa để thu vén quyền lực cho mình. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận sự thật về sự yếu kém, hèn hạ của mình, để mở ra với sự thật về vị Thiên Chúa đã hạ mình cứu chúng ta khỏi bàn tay ác thần.

Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp Mùa Chay: “Sự thật này không phải là loại khái niệm trừu tượng dành riêng cho một số người thông thái được tuyển chọn, nhưng là một sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể nhận lãnh và hiểu biết nhờ vào sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa - Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức về điều này”. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn, và mở rộng tâm hồn đón nhận mọi kế hoạch yêu thương của Chúa vì Chúa là Thầy dạy đích thực của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban, cách riêng khả năng lãnh đạo, để phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ chúng con. Amen.