Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B, 08/12/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B: Xin cho chúng con những ơn cần thiết để noi gương Mẹ, chúng con biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và sáng danh Chúa hơn...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 08/12/2020


Theo giáo lý, mỗi chúng ta sinh ra đều mang nhiễm tội của nguyên tổ. Tuy nhiên, có một người được miễn nhiễm tội ấy - người có sứ mạng cộng tác cách đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa - con người ấy là Đức Maria. Vậy bởi đâu, Mẹ được ơn vô nhiễm ấy?

Bởi Mẹ là mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng Trinh Nữ Maria. Mẹ mang trong mình Ngôi Lời Thiên Chúa, là Đấng Thánh, không vết nhơ tội lỗi. Chẳng lẽ Thiên Chúa để Mẹ mang vết nhơ của tội nguyên tổ khi mang trong mình Ngôi Hai Thiên Chúa! Chính lời chào sứ thần nói với Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” như khẳng định Mẹ được ơn vô nhiễm bởi Thiên Chúa luôn ở cùng, với tràn đầy ân sủng Chúa.

Chính bởi Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ cộng tác trong chương trình cứu chuộc con người nên Ngài ban ơn và hơn hết vì Ngài là Thiên Chúa nên “không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Ngoài ra, Giáo Hội đã tuyên tín về tín điều này (1854) và những năm sau đó chính Mẹ đã hiện ra và nói với thánh nữ Bernadet tại Lộ Đức (1858) là Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm.

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta nhận ra hồng ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô – Người đã cho chúng ta được diễm phúc thoát khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta được làm con Chúa. Đồng thời, qua mẫu gương Mẹ Maria, chúng ta sống theo gương Mẹ, luôn gắn bó với Chúa để được “Chúa ở cùng”, để một ngày kia chúng ta được cùng Mẹ chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên quê trời.

 Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria ơn trọng đại để Mẹ cộng tác với Con Chúa trong chương trình cứu chuộc. Xin cho chúng con những ơn cần thiết để noi gương Mẹ, chúng con biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và sáng danh Chúa hơn. Amen.