Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Thường Niên Năm B, 19/01/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Thường Niên Năm B: chúng con cầu xin Chúa thương giúp mỗi người trong gia đình biết lắng nghe điều Chúa dạy và thực thi điều Chúa muốn để chúng con hiểu được rằng: yêu thương là chu toàn lề luật...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 19/01/2021


Hôm nay, cũng như hôm qua, Đức Giêsu phải đối đầu với những người Pharisêu, những kẻ đang bóp méo Luật Môsê, bằng cách đề cao bản văn luật trong khi phớt lờ tinh thần thực tế của Luật. Những người Pharisêu buộc tội các môn đệ của Đức Giêsu vi phạm ngày Sabát (x. Mc 2,24). Tuy nhiên, Đức Giêsu đã giải thích cho họ biết phải giữ luật làm sao và sống tinh thần luật như thế nào.

Kết thúc đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng đinh: “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát” (Mc 2,28). Điều này ngoài ý nghĩa Chúa tỏ mình là Thiên Chúa có chủ quyền cả ngày Sabát, còn có tính cách đòi hỏi ngày Sabát được dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa (ngày Sabát được hiểu như ngày Chúa nhật thời nay). Vì thế, kiêng việc xác ngày Chúa Nhật là để thong dong có thời giờ và cơ hội thờ phượng Thiên Chúa: như tham dự thánh lễ, làm việc bác ái, phục vụ tha nhân trong các công tác tông đồ truyền giáo.

Chúng ta cùng nhau kiểm lại đời sống, trong những ngày tháng qua, mỗi người chúng ta đã sống Lời Chúa như thế nào? Qua việc tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, qua việc tham gia các hội đoàn, hay qua việc phục vụ tha nhân, chúng ta đã làm với thái độ yêu mến hay chỉ vì ép buộc? Mỗi thành viên trong gia đình hãy khích lệ và lắng nghe nhau, đừng tạo thêm những “luật lệ khắt khe” để rồi vợ chồng không hiểu nhau, con cái không vâng lời cha mẹ, anh chị em bất hoà... Vậy, chúng ta hãy cùng nhau học hỏi tinh thần của Chúa trong việc thực thi lề luật. Luật ấy trước tiên phải là luật mến Chúa, yêu người sau là yêu người như Chúa yêu ta.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa thương giúp mỗi người trong gia đình biết lắng nghe điều Chúa dạy và thực thi điều Chúa muốn để chúng con hiểu được rằng: yêu thương là chu toàn lề luật. Amen.