Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B, 09/03/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B: Xin giúp chúng con thực thi bác ái và yêu thương tha nhân, bởi đó là dấu chỉ cho biết chúng con yêu mến Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 09/03/2021


Tha thứ - nói thì dễ, nhưng thực hành thì không phải là việc đơn giản. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có không ít lần kinh nghiệm về việc tha thứ cho một ai đó khi họ xúc phạm đến mình.

Trang Tin Mừng này cho chúng ta thấy dụ ngôn về sự tha thứ. Ông chủ đã tha nợ cho người đầy tớ nợ 10.000 yến vàng. Vậy mà người đầy tớ ấy lại không xóa nợ cho đồng bạn với số nợ 100 quan tiền. Một sự chênh lệch món nợ rất lớn. Cũng vậy, ông chủ là Thiên Chúa luôn tha thứ tội lỗi cho chúng ta mỗi lần chúng ta sám hối ăn năn, trong khi chúng ta là những đầy tớ lại không biết tha thứ cho nhau?

Có khi chúng ta lầm tưởng như Phêrô khi tỏ vẻ tha thứ nhiều lần cho anh em mình (tới 7 lần). Với Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta tha cho anh chị em mình không dừng lại ở số lần, nhưng phải tha thứ luôn mãi, bởi vì Chúa luôn tha thứ cho chúng ta.

Không phải hằng ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha: “xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho người có nợ (lỗi) với chúng con”. Bởi khi chúng ta thứ tha là khi chúng ta được tha thứ. Chính Đức Giêsu đã khẳng định nếu chúng ta không tha thứ cho anh em mình thì Chúa Cha cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy.

Lạy Chúa, Chúa luôn quảng đại tha thứ tội lỗi cho chúng con khi chúng con sám hối và nài xin lòng thương xót của Ngài. Xin ban ơn thêm sức cho chúng con cũng biết không ngừng tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Amen.