Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B, 16/03/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: xin thương chạm đến chúng con để chúng con luôn được lành mạnh. Xin thương tha thứ cho chúng con vì chúng con là kẻ có tội. Xin thương xót chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 16/03/2021


Tình trạng bi đát của người bất toại tại cửa chiên diễn ra năm này sang năm khác, cho thấy mặt trái tại nơi linh thánh này. Ba mươi tám năm với một đời người trong tình trạng lây lất, muốn tiến gần hơn đến hồ nước khi nước động để mong được chữa lành nhưng vẫn vô vọng cho đến khi anh ta gặp được Chúa Giêsu. Nhìn vào anh, chúng ta có thể hình dung ra nhiều thân phận bọt bèo hơn thế. Tin Mừng cho biết có “nhiều người đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó”. Những người đau bệnh này ở đó, và không ai quan tâm.

Thời gian kéo dài ba mươi tám năm nơi người bất toại nói lên điều gì? Thời gian chờ đợi dai dẳng, thời gian sống lây lất của người bất toại nói với chúng ta về tình trạng bi đát của anh, và của nhiều người khác. Họ cứ chờ, hằng năm và vô vọng. Thời gian đó gợi cho chúng ta về thời gian chờ đợi gặp Chúa Giêsu nơi những người tội lỗi trong Mùa Chay này. Có những người thực sự đã lâu không đụng chạm tới ơn thanh tẩy, ơn tha thứ. Họ chờ đợi một cơ hội, một mùa thống hối. Có khi họ chờ đợi cách thụ động. Có khi không ai có thể giúp họ, ít ra là khuyên bảo họ, cho họ thấy ít ra họ có thể được đụng chạm đến ơn tha thứ. Có nhiều lý do khiến tâm hồn người tội lỗi trở nên bất toại, hoặc cách khác: bất động. Như người bất toại kia, đã 38 năm. Cứ mỗi lần nước động, anh ta muốn vượt qua năm cái hành lang, và cứ mỗi lần nước động mà vượt qua cả năm cái hành lang đó thì không thể. Các nhà chú giải nói năm hành lang này là những rào cản về luật lệ. Do luật của người Do Thái quá cứng nhắc; hoặc có thể do quan niệm về những người bệnh tật là những kẻ làm điều tội nên bị coi khinh và rẻ rúng.

Tội lỗi vốn đã làm cho con người trở nên mất nhạy cảm thiêng liêng, từ đó dẫn tới việc e ngại hay thậm chí khép kín với những mời gọi hoán cải. Tội làm cho chúng ta dần tê liệt về mặt thiêng liêng. Và từ từ người ta cũng đánh mất đi niềm hy vọng. Còn hy vọng thì còn cần tới ơn tha thứ, mất hy vọng thì tội nhân trở nên bất cần. Nên càng tội thì càng lây lất, càng tội thì càng cứng lòng.

Gặp gỡ Chúa Giêsu là gặp Đấng chữa lành. Người là Đấng làm cho chúng ta không những được tha thứ mà còn làm cho chúng ta được lành mạnh trong linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương chạm đến chúng con để chúng con luôn được lành mạnh. Xin thương tha thứ cho chúng con vì chúng con là kẻ có tội. Xin thương xót chúng con. Amen.