Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B, 11/05/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B: Xin đến với chúng con, xin giúp chúng con luôn vững mạnh trong niềm tin, để chúng con luôn tôn thờ Chúa cho phải đạo và sẵn sàng mở lòng đó nhận tiếng của Thánh Thần Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 11/05/2021