Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B, 18/05/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B: Cầu xin Thiên Chúa luôn ban ơn Thánh Thần để Ngài dẫn đưa chúng ta luôn bước đi theo con đường thập giá Đức Kitô và trung thành với những giá trị Tin mừng của Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 18/05/2021