Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên A, 11/08/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên A: Chúa thật quyền năng mà đã hạ mình xuống, huỷ mình ra không, trở nên thấp kém. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường, hạ mình, cúi xuống phục vụ như chính Chúa đã phục vụ con người.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 11/08/2020


  

Chức quyền, địa vị và danh lợi đã nhiều lần làm giới hạn sự dấn thân và phục vụ của chúng ta.

Não trạng theo Thầy Giêsu để có được chức quyền, địa vị và danh lợi đã ám ảnh các Tông đồ. Chính điều đó làm cho các ông tranh luận: ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Câu hỏi này phản ánh sự bận tâm nơi các ông. Thử hình dung, nhóm 12 đang tranh luận sôi nổi, và không chỉ tranh luận, họ tranh cãi gay gắt, ai mới xứng đáng giữ vị trí cao nhất, có khi các ông còn “chia ghế” cho nhau, phân chia chỗ ngồi cho nhau theo thứ tự ưu tiên, v.v. Mối bận tâm của các Tông đồ thực sự không phải là cái gì quá đáng. Nó cũng là những bận tâm của chúng ta mỗi ngày. Trong một bữa tiệc, chúng ta nhìn nhau và tự hỏi ai là người quan trọng ở đây? Trong các công việc, chúng ta phân chia mức độ quan trọng theo thứ bậc và chúng ta cũng tự xếp hạng đó cho nhau. Quan niệm Messia Vua nơi người Do Thái làm cho các ông không tiếp nhận một quan niệm khác nơi Chúa Giêsu, đó là Messia tôi tớ, đau khổ, và thấp hèn. Vì mơ cao nên hoàn toàn họ không thể tiếp nhận khái niệm sau:

Chúa Giêsu đem đứa trẻ và đặt giữa các ông. Hẳn các ông kinh ngạc. Cũng như cách chúng ta kinh ngạc về việc người làm lớn phải khiêm nhường, phải phục vụ, phải trở nên rốt hết. Một đứa trẻ lệ thuộc, không thể tranh giành với người lớn, một đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương, một đứa trẻ không biết về danh lợi và địa vị hay quyền lực gì. Điều này xoá hết những khái niệm về địa vị, danh lợi và quyền lực nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhìn vào một đứa bé với sự ngây thơ của nó để chúng ta cũng phải vô tư với danh lợi trong cái mà chúng ta nói là phục vụ, trong quyền lực mà chúng ta có để thi hành.

Thực tế, người làm cao khó mà cúi xuống; người có chức vị khó mà phục vụ; người có nhiều danh lợi khó mà trút bỏ. Nhìn vào đứa trẻ nơi đây, tại nơi Chúa Giêsu đặt nó giữa các Tông đồ và chính Chúa Giêsu đang hiện giữa họ, để họ nhìn rõ. Và qua hình ảnh trực quan sinh động kia, Chúa muốn soi thấu tâm hồn họ. Phục vụ phải bắt đầu từ những người nhỏ bé, ưu tiên những người thấp kém và hạ mình xuống luôn để nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương mà phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật quyền năng mà đã hạ mình xuống, huỷ mình ra không, trở nên thấp kém. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường, hạ mình, cúi xuống phục vụ như chính Chúa đã phục vụ con người. Amen.