Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên A, 20/10/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên A: Xin Chúa cho mỗi người luôn có tinh thần tỉnh thức qua cuộc sống thường ngày bằng những công việc làm cụ thể trong sự hướng thiện, để một khi Chúa đến với mỗi người, cho dù có bất ngờ như thế nào, chúng ta đều sẵn sàng như đầy tớ đang đợi chủ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 20/10/2020


Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ về sự tỉnh thức để đón chờ Chúa đến.

Tinh thần đón chờ này được ví như người đầy tớ đón chờ ông chủ đi ăn cưới về. Người đầy tớ không hề biết bao giờ ông chủ về, vì theo phong tục truyền thống ngày xưa thì đám cưới của người Do Thái thường kéo dài có khi buổi sáng, có khi cả ngày hay tới đêm khuya. Tuy nhiên, sự chờ đợi của họ không phải chỉ có ngồi và chờ, nhưng phải luôn trong tư thế làm việc, sẵn sàng. 

Tại sao lại như vậy? Bởi vì người đầy tớ không hề biết được lúc nào, giờ nào ông chủ trở về. Sự xuất hiện của ông bất thình lình đến độ như tên trộm.

Như vậy, tỉnh thức mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là mỗi người cần có thái độ sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến; chờ đợi trong tinh thần của kẻ tỉnh thức với những hy sinh, những việc đạo đức, v.v.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để sống trong ơn Chúa. Muốn được sống trong tâm tình con Chúa, phải luôn có thái độ sám hối, ăn năn, làm việc lành phúc đức. Cần luôn có sự thay đổi cuộc sống của mình sao cho phù hợp với tinh thần Tin Mừng, để trở nên gương sáng cho mọi người.

Và một khi làm được những điều như thế, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trọng thưởng là hạnh phúc đời đời trong cuộc sống mai sau.

Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho mỗi người luôn có tinh thần tỉnh thức qua cuộc sống thường ngày bằng những công việc làm cụ thể trong sự hướng thiện, để một khi Chúa đến với mỗi người, cho dù có bất ngờ như thế nào, chúng ta đều sẵn sàng như đầy tớ đang đợi chủ. Amen.