Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A, 29/09/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: , xin cho chúng con luôn biết đến và yêu mến Chúa, để được gặp gỡ, kết hợp với Chúa, nhờ đó chúng con được biến đổi nên trong sạch, xứng đáng được luôn ở bên Chúa và phụng sự Chúa như các thiên thần ngày đêm ca tụng Chúa trên trời...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 29/09/2020


  

Đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hình ảnh liên hệ đến các vị Tổng lãnh thiên thần chúng ta mừng kính: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực, ca tụng trước nhan Ngài, giúp đỡ loài người và gìn giữ vũ trụ. Micae có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa,  được sai đi để gìn giữ và bảo vệ các tín hữu, như câu chuyện trong sách Khải huyền; Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa, được sai để giúp đỡ con người như câu chuyện trong sách Tôbia; và Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, được sai đi truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria.

Các Tổng lãnh thiên thần nêu gương cho chúng ta: trung thành với Chúa, phụng sự Chúa và chăm sóc con người. Người môn đệ sẽ được Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang, mặc khải cho những mầu nhiệm cao cả. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu hứa cho Nathanael sẽ “được thấy những điều cao trọng hơn thế nữa”, thấy vinh quang của Thiên Chúa, thấy tầng trời mở ra và “các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Trời đất giao duyên: Chúa Giêsu là cầu nối giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và loài người, là Đấng mặc khải Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót cho nhân loại.

Trong ngày mừng kính các Tổng lãnh thiên thần, chúng ta cầu xin với các thiên thần phù hộ cho đời sống thể xác lẫn tinh thần của chúng ta. Bình an hồn xác là nhu cầu căn bản rất cần thiết cho đời sống con người. Sống lòng bác ái giúp đỡ nhau, kính trọng sự sống, điều chân thật, lẽ phải, luôn là nhu cầu làm nên khung nền kiến tạo đường đời, sống tình liên đới con người với nhau trong xã hội. Sống thể hiện một đời sống trong tương quan tình liên đới với Đấng là nguồn sức sống, nguồn tình yêu và ơn tha thứ, luôn là nhu cầu khát vọng của tinh thần con người.

Các thiên thần của Thiên Chúa là sứ giả được Thiên Chúa gửi đến cùng đồng hành trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống, thể hiện tình yêu, lòng thương xót, bác ái vị tha. Đối với người tín hữu, thì Thiên Chúa là Đấng của sự chân thật, sự tốt lành thiện hảo, là Thiên Chúa của lòng khoan dung tha thứ qua tình yêu thánh giá mà Chúa Giêsu Kitô đã dùng để cứu độ nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đến và yêu mến Chúa, để được gặp gỡ, kết hợp với Chúa, nhờ đó chúng con được biến đổi nên trong sạch, xứng đáng được luôn ở bên Chúa và phụng sự Chúa như các thiên thần ngày đêm ca tụng Chúa trên trời. Amen.