Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 24/11/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Chúng ta cầu xin Chúa qua sự cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ chúng ta và giúp chúng ta bền chí trên con đường nên thánh...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 24/11/2020


S. Johnson có câu: “Không phải là sức mạnh mà là lòng kiên nhẫn đã làm nên những công trình vĩ đại”.

Hôm nay chúng ta vui mừng cử hành lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Nói đến các ngài chúng ta thật khó lòng diễn tả hết được những nhân đức và những dấu ấn trong hành trình đức tin mà các ngài đã lưu truyền lại cho chúng ta. Tuy nhiên, điều mà chúng ta được thừa hưởng nơi các ngài, đó là lòng yêu mến và sức bền đỗ với một niềm tin mạnh liệt mà các ngài đã dấn bước theo Đức Kitô. Bởi đó, các ngài đã tạo nên một trang sử mới cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội Việt Nam chúng ta.

Chúng ta sùng kính các thánh tử đạo Việt Nam và bày tỏ tâm tình biết ơn đối với các ngài. Việc sùng kính và biết ơn không chỉ dừng lại ở lễ nghi long trọng, mà hơn thế nữa, chúng ta phải tiếp nối và cương quyết bảo vệ chân lý về niềm tin của chúng ta trong đời sống hàng ngày để chúng ta đem tình yêu và những giá trị của Lời Chúa đến cho tất cả mọi anh chị em.

Vì thế, để làm được điều này, chúng ta noi gương các thánh tử đạo Việt Nam trung thành với Chúa và kiên tâm bền chí đến cùng. Trung thành với Chúa, nghĩa là chúng ta trung thành với lời cam kết khi nhận phép Rửa, là từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của thế gian để gắn kết cuộc đời của chúng ta nơi sức mạnh tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta biết được rằng giữa cuộc sống xã hội hưởng thụ hiện nay dễ lôi kéo con người vào nơi trụy lạc, chạy theo những giá trị của vật chất, để cuối cùng đối diện với khó khăn con người cảm thấy thất vọng và chán nản.

Chúng ta cầu xin Chúa qua sự cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ chúng ta và giúp chúng ta bền chí trên con đường nên thánh.