Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm B, 15/06/2021

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm B: Xin ban ơn để mỗi ngày chúng con biết sống cho ơn gọi siêu nhiên nơi mỗi người chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 15/06/2021


Người Do Thái có khi phàn nàn rằng Chúa Giê-su bãi bỏ luật cũ và thay bằng luật mới. Họ có lý khi nói điều này. Bởi chưng những Luật Chúa Giê-su đưa ra xem ra khác với những gì họ đã được dạy. Luật cũ chỉ dừng lại ở quy tắc “tương bằng”. Còn luật mới thực ra chẳng phải là bãi bỏ, mà như lời Chúa Giê-su đã giải thích cho họ, đó là sự kiện toàn. Một chấm một phẩy, dĩ nhiên, không được bỏ. Chỉ là đòi hỏi cao hơn, nội tâm hơn.

Cấu trúc “anh em nghe luật dạy rằng” và “còn thầy, thầy bảo anh em” là cấu trúc mang tính so sánh, nó dần dẫn ta đến một cấp độ cao hơn, cái sau sẽ kiện toàn cho cái trước, Tân ước sẽ kiện toàn cho Cựu ước, luật cũ sẽ thay bằng luật mới.
“Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù”. Chúa Giê-su đang nói tới cái gì vậy? Liền kề bài Tin mừng hôm qua, hôm nay chúng ta lại tiếp mạch tư tưởng đó của Chúa Giê-su. Chúng ta không được dừng lại ở luật tương bằng, “yêu đồng loại và ghét kẻ thù”, đó là luật tự nhiên; Chúa đòi chúng ta vượt trên các luật tự nhiên về tâm lý thông thường của con người đó, chúng ta được mời gọi và buộc sống cho tâm lý siêu nhiên. Vì chúng ta là con người mới, mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su. Như lời thánh Phao-lô đã nói với chúng ta điều đó.

Đòi hỏi của Chúa Giê-su xem ra gắt gao và quá khắt khe. Nó vượt trên con người tự nhiên của ta. Về mặt lý trí, chúng ta có lý khi nghi ngờ chính năng lực siêu nhiên. Một kiểu duy lý kiểu như của triết gia Descartes. Nhưng khi chúng ta tư duy về năng lực siêu nhiên, tình yêu sẽ vượt qua tất cả những giới hạn tự nhiên của ta. Khuôn mẫu cho chân trời mà chúng ta hướng tới là sự hoàn thiện của Chúa. Chúng ta được mời gọi “nên hoàn thiện như Cha trên trời”. Liệu chúng ta có thể làm được chăng? Khi chúng ta nghi ngờ chính năng lực của mình, chúng ta đang nghi ngờ ơn Chúa dành cho con người chúng ta. Chúa Giê-su đã chứng minh rằng, chúng ta không chỉ vượt qua hận thù, mà còn mang lại tha thứ và tình yêu vô biên.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa lại đặt chúng con trước ngọn núi cao của cái tôi ích kỷ hẹp hòi, của bản tính tự nhiên nơi con người chúng con và muốn chúng con vượt qua. Xin ban ơn để mỗi ngày chúng con biết sống cho ơn gọi siêu nhiên nơi mỗi người chúng con. Amen.