Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B, 13/07/2021

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B: Lạy thánh cả Giuse, Ngài đã biết để cho lời của Chúa hướng dẫn và nắn đúc cuộc sống mình, xin cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống theo gương ngài để yêu thương và chấp nhận nhau trong cuộc đời này...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/07/2021


Hãy biết sám hối và sửa sai, đó là giáo huấn quan trọng mà Chúa Giêsu muốn ngỏ với chúng ta trong trang Tin mừng hôm nay.

Quả thế, khi quở trách những người ở các thị trấn Chorazin và Bethsaida, Chúa Giêsu muốn tỏ cho họ thấy Người yêu thương họ. Và khi Chúa Giêsu thấy họ vẫn tiếp tục bám lấy cuộc sống tội lỗi của họ, Người đã đem cho họ Tin mừng và làm nhiều phép lạ. Thế nhưng họ vẫn cố chấp, vẫn sai phạm, vẫn lầm lẫn, không muốn ăn năn, không muốn thay đổi đường lối của mình. Sự chai lỳ và cố chấp không hoán cải là điều làm Chúa buồn.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng vậy, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và chăm sóc cho chúng ta, nhất là bằng những lời khiển trách đầy yêu thương. Khi chúng ta thay đổi cuộc sống của mình và chiến thắng tội lỗi là kết quả của lời mời dịu dàng của Chúa Giêsu trong ân sủng. Nhưng, vào những lúc khác, khi tội lỗi đã sâu, chúng ta cần một lời khiển trách thánh thiện. Trong trường hợp này, chúng ta nên nghe những lời này của Chúa Giêsu như thể chúng đang nhắm vào chúng ta. Đây có thể là hành động thương xót cụ thể mà chúng ta cần trong cuộc sống của mình.

Hôm nay, hãy suy gẫm xem chúng ta có cần Chúa Giêsu khiển trách hay không. Nếu chúng ta để Chúa khiển trách, hãy để cho Tin mừng về tình yêu thương của Chúa phủ lấp chúng ta. Chúng ta cũng hãy suy gẫm về trách nhiệm của mình trong việc sửa chữa lỗi lầm của người khác. Đừng ngại thực hiện một hành động yêu thương của Chúa đối với người khác. Đây chính là chìa khóa để giúp những người chúng ta yêu mến thêm yêu Chúa.

Lạy thánh Giuse, chúng con tin rằng, ngài đã trải qua một cuộc sống âm thầm, nhưng không thiếu những cử chỉ yêu thương dành cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã biết để cho lời của Chúa hướng dẫn và nắn đúc cuộc sống mình, xin cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống theo gương ngài để yêu thương và chấp nhận nhau trong cuộc đời này. Amen.