Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm B, 17/08/2021

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm B: Chúng ta cầu xin Chúa luôn soi sáng trong tâm hồn ta, để mình luôn thực thi đúng theo Lời Chúa dạy...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 17/08/2021


Tiền của là mối quan tâm lớn nhất của con người. Bởi vì nó được xem như là thước đo trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà nó có sức mạnh rất lớn, nó có thể thay đổi lòng người, thay đổi tình yêu, thay đổi cuộc sống và thay đổi thế giới, nếu biết cách sử dụng nó. Thế nhưng, không ai hiểu hết ý nghĩa của tiền bạc cũng như cách sử dụng tiền bạc sao cho hiệu quả nhất. James W Frick cho rằng: “Đừng nói với tôi những ưu tiên của bạn. Hãy cho tôi biết bạn dùng tiền vào việc gì và tôi sẽ cho bạn biết những ưu tiên đó là gì”.

 Câu châm ngôn của James W Frick làm cho chúng ta liên tưởng đến bài Tin mừng hôm nay khi Chúa Giêsu cảnh báo: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời hay con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Lời của Chúa Giêsu không nhằm chỉ trích hay là nhắm đến thành phần giàu có, mà Người chủ ý muốn chúng ta hướng đến việc sử dụng tiền của như thế nào để có được hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta đừng vì tiền của mà đánh đổi lương tâm. Chúng ta cũng đừng vì tiền của mà dẫn đến sự chia rẽ, làm hại lẫn nhau. Chúng ta cũng đừng vì tiền để rồi ích kỷ, cao ngạo và khinh khi người khác.

 Hơn thế nữa, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến một yếu tố khác mà Người dùng từ ngữ là “khó”-“dễ”. Khó-dễ không có nghĩa là không thể hay tuyệt vọng, mà trái lại là điều có thể đặt để trong quyền năng của Thiên Chúa. Những gì con người không thể, thì đối với Thiên Chúa, tất cả đều có thể. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”.

 Chúng ta cầu xin Chúa luôn soi sáng trong tâm hồn ta, để mình luôn thực thi đúng theo Lời Chúa dạy.