Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm B, 31/08/2021

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm B: xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và kêu cầu danh Chúa thương xót với một niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa, nhất là giữa lúc đại dịch này...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 31/08/2021


Với câu chuyện Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy đối lập giữa hai nỗi sợ.

Nỗi sợ thứ nhất là của dân thành Caphácnaum “hết sức kinh ngạc” vì Chúa Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Điều này đưa họ từ chỗ ngạc nhiên đến chỗ khâm phục và kính sợ Thiên Chúa và uy quyền của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô. Và nỗi sợ thứ hai là của ma quỷ, của thần ô uế khi đối diện với Chúa Giêsu. Ma quỷ hoảng hốt la lên: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng thánh của Thiên Chúa!”. Ma quỷ kêu lên danh Chúa Giêsu không phải để ca ngợi và tùng phục Người, nhưng chỉ bộc lộ sự kình chống Đấng mà chúng đang biết rất rõ: “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?”.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và Người rất cương quyết trừ khử ma quỷ muốn ám hại con người. Việc Người chế ngự được ma quỷ và sự dữ không có nghĩa là Người cần lời tuyên xưng danh thánh xuất phát từ môi miệng chúng. Lời tuyên xưng danh Thiên Chúa cần phải xuất phát từ môi miệng những người thành tâm thiện chí, những người tội lỗi ăn năn hối cải và muốn tùng phục Người.

Lạy thánh cả Giuse, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và kêu cầu danh Chúa thương xót với một niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa, nhất là giữa lúc đại dịch này. Amen.