Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm B, 07/09/2021

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm B: Làm chứng cho Chúa qua những người chúng con gặp gỡ, cho dù có bị chà đạp, bị trù dập, bị nghi kỵ, bị hiểu lầm nhưng vẫn luôn mang trong mình lòng nhiệt thành của một chứng nhân...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 07/09/2021


Thánh Luca đã ghi lại một chi tiết rất ý nghĩa trong việc lựa chọn của Chúa Giêsu: Người đã cầu nguyện suốt đêm. Không ai biết rõ nội dung, nhưng sự liên kết với Thiên Chúa trong cầu nguyện và việc chọn lựa cho thấy tính cách nhưng không của ơn gọi: Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài và sự lựa chọn không dựa vào tài đức của con người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, bởi vì Người biết rằng tự sức riêng, con người không thể làm được gì. Phêrô đã cảm nghiệm thế nào là sức riêng của con người khi ông chối Chúa ba lần; sự đào thoát của các môn đệ trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc đời Chúa, và nhất là sự phản bội của Giuđa, là bằng chứng hùng hồn nhất của sức riêng con người. Nếu chỉ dựa vào sức mình, thì con người chỉ chìm sâu trong vũng lầy của yếu đuối và phản bội.

 Nhìn vào danh sách những người được tuyển chọn làm tông đồ hôm nay, chúng ta thấy họ chỉ là những con người bình thường. Bình thường chứ không tầm thường như nhiều người nghĩ. Họ không phải là những người xuất chúng, giàu có, có học thức, có chỗ đứng cao trong xã hội. Chúa Giêsu lựa chọn họ không phải vì họ xuất chúng. Dĩ nhiên là Chúa có sự khôn ngoan của Ngài. Khi chọn những người như thế, hẳn Chúa đã nhìn thấy ở nơi họ những phẩm chất cần cho một người được trao ban một nhiệm vụ cao cả là đem niềm vui Tin mừng đến cho mọi người.

Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai tông đồ của Người, chúng ta được mời gọi nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nói lên niềm tín thác của chúng ta vào tình yêu của Người. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó, thì dù phải trải qua lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại những điều thiện hảo cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con học theo gương thánh cả Giuse, luôn biết tín thác vào Chúa, để chúng con nên người tông đồ đích thực của Ngài; và nguyện đem hết sức mình để truyền rao lời Chúa đi khắp nơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Làm chứng cho Chúa qua những người chúng con gặp gỡ, cho dù có bị chà đạp, bị trù dập, bị nghi kỵ, bị hiểu lầm nhưng vẫn luôn mang trong mình lòng nhiệt thành của một chứng nhân. Amen.