Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B, 21/09/2021

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B: Chúa đã nhìn đến người thu thuế Matthêu để cảm thông rồi gọi ông theo Chúa. Xin cho con học được nơi Chúa cái nhìn cảm thông nâng đỡ đối với người anh em, xin cho con biết nhìn nhận sự thật về chính mình, và xin Chúa luôn cứu chữa con...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 21/09/2021


Người thuế vụ trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu bị anh em đồng bào mình khinh miệt do việc ăn chặn của dân, hơn nữa thuế vụ trong xã hội Do Thái là tay sai cho đế quốc Rôma để bóc lột dân mình. Họ là hình ảnh của những gì là xấu xa nhất, tội lỗi nhất, đáng khinh miệt nhất mà dân chúng coi đồng hạng với các kẻ cắp và các phụ nữ ngoại tình. Hơn nữa, những người Pharisêu cho rằng: Một người Do Thái ngoan đạo, không được giao du với những người bị coi là tội lỗi. Vì thế, chúng ta hiểu thêm tại sao người biệt phái cầu nguyện tách biệt và khinh chê người thu thuế, còn người thuế vụ thì không dám đến gần bàn thờ nơi Thiên Chúa ngự, vì sự bất xứng của mình, anh ta ở dưới cúi đầu, đấm ngực ăn năn (x. Lc 18,9-14).

Đã không nên ở gần, lại càng không bao giờ ăn uống cùng bàn với họ để khỏi bị lây nhiễm hoặc bị ô uế. Hôm nay, Chúa Giêsu lại gọi người thu thuế Matthêu theo Người để trở thành môn đệ, một hành động khiến người Do Thái không thể hiểu được. Thật lạ, một người xấu xa, dơ bẩn đó được đặt làm môn đệ, rồi chính Đức Giêsu lại đồng bàn với những kẻ thu thuế như là những người đồng hội đồng thuyền: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế”.

Theo phong tục Do Thái, khi cùng ăn uống với ai, đó là dấu hiệu sự hiệp thông, sự chia sẻ tư tưởng, tình cảm và là một cử chỉ thân thiết và quan tâm của mình đối với người kia. Mời ai ăn cơm, là một vinh dự, tỏ ra muốn hòa bình, thân thiện tin tưởng và tha thứ (x. 2V 25,27-29). Cùng đồng bàn với người thu thuế, Đức Giêsu đã hòa mình với tội nhân để gắn bó sẻ chia… Người đã trở nên như người tội nhân để đưa họ vào sự cứu chuộc. Vâng, chính Người đã chết treo trên thập giá với thân phận của một tội nhân, đồng hạng với tội nhân để cứu chuộc tội nhân. Sứ mạng của Người là để cứu độ tất cả, chữa những người bất hạnh trong đó có cả những tội nhân. Tội nhân biết nhìn nhận tình trạng thiếu thốn, tình trạng tội lỗi, để Đức Kitô - vị thầy thuốc đến cứu chữa (x. Mt 9,12-13) như Người tuyên bố: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Chúng ta nhớ lại sắc màu tím tái cõi lòng của người thu thuế tại đền thờ, đã được Thiên Chúa cứu chữa và ông trở nên người công chính (x. Lc 18,9-14).

Chúng ta, với thời gian bao nhiêu vết thương lòng, bao nhiêu khiếm khuyết bất toàn, bao nhiêu những yếu đuối tội lỗi, hãy chỉ cho Đức Kitô, để Người - vị thầy thuốc - băng bó, chữa lành và làm cho công chính, lúc đó chúng ta cảm nghiệm được tại sao thánh Phaolô chia sẻ: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Nếu không có Chúa Giêsu - vị thầy thuốc đến từ Thiên Chúa - chúng ta sẽ chết trong bệnh tật là tội lỗi, trong vết thương yếu đuối và khuyết điểm của chính chúng ta như người Pharisêu tự phụ cho mình là công chính không cần ân sủng nên vẫn sống trong tội lỗi (x. Ga 9,41).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn đến người thu thuế Matthêu để cảm thông rồi gọi ông theo Chúa. Xin cho con học được nơi Chúa cái nhìn cảm thông nâng đỡ đối với người anh em, xin cho con biết nhìn nhận sự thật về chính mình, và xin Chúa luôn cứu chữa con. Amen.