Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, 09/01/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh: Xin giúp chúng con biết khiêm tốn để nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban, luôn biết lắng nghe hầu chúng con tích cực hơn trong việc cộng tác và loan báo Tin Mừng làm sáng Danh Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

NGÀY 09/01/2021


Có những diễn đàn không có được kết quả như mong muốn. Có những cuộc thương thuyết chẳng đạt được thỏa thuận nào như mong đợi. Có những cuộc họp, cuộc tranh luận vô ích bởi cũng không đi đến được sự thống nhất, chẳng đạt được lợi ích chung.

Cuộc tranh luận về việc thanh tẩy giữa người Do Thái với môn đệ Gioan cũng sẽ không thể đạt được tiếng nói chung nếu Gioan không lên tiếng. Trước hết ông nói: “chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”. Tất cả là ơn Chúa ban. Việc ông làm phép rửa kêu gọi dân chúng sám hối để đón chờ Chúa đến. Ông nhắc lại: ông không phải là Đấng Kitô – Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại, sẽ làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. Và hơn thế nữa, điều ông xác tín về thái độ cũng như cách sống với các môn đệ và người Do Thái Người phải nổi bật lên, còn ông phải lu mờ đi. Những điều Gioan dạy cho chúng ta những bài học hữu ích khi chúng ta bàn luận, hội họp, tranh cãi với nhau, nhất là với người mang danh Kitô hữu.

Rất tiếc ngày nay, chỉ vì cái tôi trong mình quá lớn nên chúng ta đã không nghe những lời góp ý chân thành, không nhận ra những khiếm khuyết để sửa lỗi; chỉ vì không nhận ra những hồng ân Chúa ban cho nên chúng ta dễ tự cao tự đại mỗi khi thành công; và hơn nữa, chỉ vì không để cho Chúa lớn lên trong tâm hồn nên chúng ta luôn cho mình là số một, là “chân lý đúng” dẫn đến kiêu ngạo. Tất nhiên với những thái độ ấy, chúng ta khó có thể mang lại ích lợi cho gia đình, cộng đoàn, xã hội và cho cả Giáo hội nữa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn để nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban, luôn biết lắng nghe hầu chúng con tích cực hơn trong việc cộng tác và loan báo Tin Mừng làm sáng Danh Chúa. Amen.