Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 27/02/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Khi yêu kẻ thù, chúng ta chứng tỏ rằng mình là con cái của Chúa. Vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 27/02/2021


Đoạn Tin Mừng này là một trong những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Qua những lời giảng này, những người vào thời đại của Chúa Giêsu và cả chúng ta ngày hôm nay không khỏi kinh ngạc: “hãy yêu kẻ thù”.

Trong thực tế của cuộc sống, vì những lý do nào đó, mà có những con người bị chúng ta xem như là kẻ thù. Những con người này có thể ở ngay trong nhà hay trong công xưởng, nơi chúng ta đang làm việc. Những con người này có thể là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Những con người này có thể là tình địch, khác tôn giáo hoặc là người bách hại niềm tin và tôn giáo của chúng ta… và như thế, nó có thể trở thành một loại kẻ thù cá nhân trong đời sống chúng ta. 

Nhưng Chúa Giêsu lại có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì một mối quan hệ yêu hoặc hận thù, Người dạy chúng ta hãy yêu, bất kể họ là ai và đang làm gì chúng ta. Đây là “một phản ứng xa lạ” với lẽ tự nhiên của con người! Làm sao chúng ta có thể yêu kẻ làm hại mình? Điều quan trọng là tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù?

Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho những câu hỏi này. Khi yêu kẻ thù, chúng ta mới thực là “con của Cha, Đấng ngự trên trời”. Chỉ có một lý do để yêu kẻ thù của mình là bởi vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã yêu họ như vậy. Đó là cách Chúa đối xử với họ. Khi yêu kẻ thù, chúng ta chứng tỏ rằng mình là con cái của Chúa. Vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45).