Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B, 05/12/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B: Chúng ta cũng cần trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu, nên cánh tay nối dài đem tình yêu của Chúa đến cho anh chị em mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 05/12/2020


Thánh sử Matthêu cho biết Chúa Giêsu chính là Tin Mừng mà mọi người được đón nhận. Tin Mừng ấy được thể hiện qua bước chân của Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người còn là hiện thân của lòng thương xót nơi Thiên Chúa, không những từ lời nói, hành động mà cả con tim, ánh mắt: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. 

Chính vì thế mà Người lo đời sống của dân chúng vất vưởng bơ vơ như bầy chiên không người chăm sóc, để rồi hối thúc các môn đệ cầu nguyện để thánh ý Chúa Cha được thể hiện. Nhờ đó, các môn đệ Chúa Giêsu trở nên cánh tay nối dài của Người khi Người chọn gọi và chỉ dẫn các môn đệ tiếp tục công việc của Người cho muôn dân.

Sống tâm tình Mùa Vọng là cợ hội để chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Và rồi, cùng nhìn lại đời sống mình xem chúng ta đã đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào. Từ đó, chúng ta cũng cần trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu, nên cánh tay nối dài đem tình yêu của Chúa đến cho anh chị em mình với một tâm tình “nhận nhưng không, hãy cho nhưng không” như thế. Amen.