Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B, 16/01/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B: Xin bù đắp những khiếm khuyết trong con, hầu mỗi ngày con sống theo ý Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 16/01/2021


Lêvi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Điều này khác với cách thức người cùi trở thành môn đệ. Không những thế, người cùi còn trở thành trợ thủ đắc lực giới thiệu Chúa cho người khác. (Xem lại Mc 1,40-45, ngày thứ Năm). Sau này Lêvi được đặt tên là Mátthêu và thuộc nhóm Mười Hai. Người cùi thành môn đệ (môn đệ theo nghĩa là tin theo Chúa), khi anh ta được chữa lành, cảm nhận được về Chúa Giêsu, anh ta tin và loan báo Chúa cho người khác. Ngược lại, Lêvi được Chúa Giêsu chọn. Các Phúc Âm Nhất Lãm cũng theo đường lối này: Chúa Giêsu cầu nguyện rồi sau đó chọn Nhóm Mười Hai. Lêvi được chọn trong số các môn đệ tin theo Chúa. Ông được chọn đi theo Chúa, sống với Chúa, được Chúa huấn luyện và Người dẫn họ đi trong cuộc đời công khai của Người rao giảng Tin Mừng. 

Chúa chọn Lêvi. Một biến cố làm cho những người thu thuế và những người Do Thái khó chịu. Bữa ăn tại nhà Lêvi đã làm cho những người Phariseu khó chịu. Tại sao Chúa Giêsu lại đồng bàn với kẻ tội lỗi. Đó là cách nói giảm nhẹ. Nói thẳng là họ bảo tại sao ông lại chọn tên thu thuế này làm môn đệ, và tệ hơn là làm tông đồ? Xét về phương diện con người, chúng ta đã thấy thiếu tiêu chuẩn. Ngon lành thì phải chọn ai xứng đáng, trong sạch, đằng này thu thuế thì không ra gì. Xét về phương diện tôn giáo lại càng không có tiêu chuẩn nào. Tên này rõ là tội lỗi. Thật khó để chúng ta có thể giải thích sao Chúa lại chọn người này mà không chọn người khác. Và tại sao Chúa lại chọn Lêvi? Chúng ta cứ chạy theo suy nghĩ của mình thì không bao giờ chịu suy nghĩ cho người khác. Cũng thế, cứ theo những tiêu chuẩn của mình thì chúng ta sao hiểu sự chọn lựa của Chúa. Đối với Chúa Giêsu, Người biết các tiêu chuẩn, Người biết chúng ta là ai và thế nào. Nhưng Người còn nhìn thấu tâm can chúng ta. Với người khác, có thể ta không đạt tiêu chuẩn, nhưng Chúa chỉ cần thiện chí của chúng ta. Có thiện chí, Chúa sẽ bù đắp tất cả. Nên ở đây chúng ta hiểu là không phải người ta nói bạn thế nào, mà quan trọng bạn sống thế nào. Người Do Thái xầm xì về Lêvi, Chúa biết. Nhưng Chúa còn biết ông sẽ trở thành và sống như thế nào. Điều này thực sự quan trọng. Nên chúng ta đừng có tự hào mình hơn người, mà hãy khiêm nhường sống thế nào để đẹp lòng Chúa chứ không phải đẹp lòng người ta. 

Lạy Chúa, con là người môn đệ của Chúa. Con biết con bất xứng. Xin bù đắp những khiếm khuyết trong con, hầu mỗi ngày con sống theo ý Chúa. Amen.