Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B, 24/04/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết đưa ra những lựa chọn đúng nhất và cần thiết nhất ngay trong những hoàn cảnh riêng của cuộc đời mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B

NGÀY 24/04/2021


Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn kết của diễn từ về Bánh hằng sống (Ga 6,1-71). Đám đông dân chúng đi theo Đức Kitô, bởi vì họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm (Ga 6,2).  Họ được nghe những lời giảng dạy của Đức Kitô. Họ chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều trong hoang địa mà Đức Kitô đã thực hiện để nuôi sống họ. Thế nhưng, khi Đức Kitô loan báo, Người chính là Bánh trường sinh từ trời xuống thì họ liền xầm xì phản đối. Và khi Đức Kitô nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” thì họ liền tranh luận sôi nổi và từng người bỏ đi. Nhiều môn đệ cũng cho rằng lời của Đức Kitô chướng tai quá không nghe nổi và bỏ đi.

Trong khi đa số dân chúng, trong đó có cả những người môn đệ chọn lựa khước từ không tin vào Đức Kitô, thì nhóm Mười Hai mà Phêrô là người đại diện lại chọn lựa tin vào Đức Kitô. Trong khi đám đông dân chúng và nhiều môn đệ đã đi theo Đức Kitô chỉ vì của ăn vật chất, tạm bợ chóng qua, thì  nhóm Mười Hai lại đi theo Đức Kitô vì của ăn mang lại sự sống đời đời.

Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn. Mỗi ngày chúng ta phải đứng trước biết bao sự lựa chọn. Chính những lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mỗi chúng ta. Có những chọn lựa đặc biệt quan trọng, bởi vì nó không chỉ liên quan đến sự sống tự nhiên mà còn liên quan đến sự sống đời đời của chúng ta, đó là chọn lựa tin tưởng phó thác ở lại bên Chúa. Chọn lựa sống theo những đòi hỏi của xác thịt thì dễ, nhưng chọn lựa sống theo những tiêu chuẩn của sự sống đời đời thì không phải là dễ, nó là cả một thách đố lớn phải vượt qua. đòi hỏi chúng ta phải dấn thân bằng tất cả cuộc sống trong sự tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Qua lời tuyên xưng bất hủ của thánh Phêrô: Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết đưa ra những lựa chọn đúng nhất và cần thiết nhất ngay trong những hoàn cảnh riêng của cuộc đời mình.