Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B, 20/03/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: Xin giúp mỗi người chúng con ngày càng xác tín như thánh Phaolô: “Chúa đã yêu tôi và phó mình vì tôi”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 20/03/2021


 

Việc gặp gỡ Chúa Giêsu luôn mang lại những thách đố, đặc biệt là trong việc chọn lựa để ủng hộ hay chống lại Người. Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập: hoặc ủng hộ hoặc chống đối; hoặc qui tụ hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng.

Khi Chúa Giêsu còn là một hài nhi, cụ Simêon đã loan báo cho Đức Maria: “Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người phải vấp ngã hay được chỗi dậy”. Thánh Gioan ít nhất đã hai lần đề cập đến sự chia rẽ quan điểm giữa dân chúng về Chúa Giêsu (x. Ga 7, 43; 10, 19). Nhưng điều quan trọng cuối cùng là: “Bạn bảo Ta là ai?”, hay “Chúa Giêsu của bạn là ai?”

Một phẩm cách đáng chú ý của Chúa Giêsu là sự tự do. Người không hề sợ ai cũng chẳng quy lụy người nào. Nhiều lần chúng ta đã được chứng kiến sự tự do đầy uy nghi của Người. Chẳng hạn, trong Tin Mừng Luca (4, 28-32): “Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người đã băng qua giữa họ mà đi”; và trong Tin Mừng Gioan (10, 17-18): “Không ai lấy được mạng sống của Ta”.

Vì vậy, những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta, Người đã làm trong sự tự do hoàn toàn, Người làm vì Người muốn. “Không ai lấy được mạng sống của Ta, nhưng chính Ta tự ý hy sinh mạng sống mình”. Đó là một dấu chỉ đầy thuyết phục về tình yêu kỳ diệu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13).

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con ngày càng xác tín như thánh Phaolô: “Chúa đã yêu tôi và phó mình vì tôi”. Amen.