Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B, 08/05/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B: Chúa đã cho chúng con biết rằng theo Chúa quả thật chẳng dễ dàng. Chúa không mập mờ, không giấu giếm, nhưng đã cho chúng con biết số phận của mình: bị người đời ghét bỏ. Tuy yếu đuối, chúng con vẫn sẽ luôn bước đi theo Chúa vì chúng con biết, Chúa luôn ở cùng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 08/05/2021