Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B, 22/05/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, xin cho sức mạnh của tình yêu Chúa thôi thúc và đốt cháy tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn nhiệt tâm và hiệp nhất với nhau trong việc làm chứng và rao giảng Tin mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 18/05/2021